ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ŞARKÖY

tepeden zeytin ağaçları.


ŞARKÖY İLÇE TARİH
ŞARKÖY'ÜN TARİHİ


Şarköy ilçesinin batısında Kızılcaterzi köyü Buruneren çiftliği ve Fener Karadutlar mevkii ile Sofuköy'de İ.Ö. 6000-3000 yıllarına ait yerleşmeler tesbit edilmiştir. Bu yerleşmelerde savaş ve günlük kullanım aracı olarak kullanılan taş baltaların üretildiği ortaya çıkarılmıştır.
Büyütmek İçin Tıkla
Şarköy İğdebağları (Araplı) köyü Kozmanderesi mevkiinde erken devir çağına ait (İ.Ö.1200) bronz eserler bulunmuştur. Bu eserler o dönemin maden kültürünü ne derece önemli olduğunu göstermekle birlikte aralarında Miken kılıçlarının da bulunması Ege dünyasıyla Trakya arasındaki ilişkileri göstermektedir.
Büyütmek İçin Tıkla
M.Ö. 750-550 yılları arasında Yunanlılar Traklarla karşılıklı anlaşarak il kıyılarında koloniler kurmuşlardır. Kipert'in antik haritasına göre, il sınırları içinde ve Marmara Denizi kıyısında kurulan koloniler batıdan doğuya doğru şunlardır: Heraklea (Eriklice), Hora (Hoşköy), Ganos (Ganoz), Bizatnhe-Panion (Barbaros). M.Ö. 168-M.S. 395 yılları arasında bölgeye Romalılar hakim olurlar. Bu dönemde yöre, yarı bağımsız yaşamış fakat Trak kavimleri Romalılar'ın hakimiyetine uzun zaman direnmişlerdir.

Bizans idaresinde 1000 yıla yakın kalan Trakya bu dönemde Balkanlar'dan gelen akınlara uğramıştır. Hunlar, Avarlar, Slavlar, Peçenekler, Bulgarlar, Haçlılar ve Latinler.

Şarköy'ün bugünkü yerinde Antik ve Bizans devri haritalarında Tristatis, Agora gibi oturma yerlerine rastlanmaktadır. Rumeli'yi fetheden Orhan Bey'in en büyük oğlu Süleyman Paşa zamanında ŞEHİRKÖY diye anılan adı, buraya Anadolu'dan göç eden Yörük Türklerin ağzında, şehirden Şar'a dönüştürülmüş ve Şarköy diye söylenmiştir.

Süleyman Paşa 1354 tarihinde Gelibolu'yu aldıktan sonra Şarköy ve Mürefte'yi alamadan fütühatını Tekirdağ'a uzatmıştır. 1356 tarihinde ani ölümünden önce Şarköy'ü de fethetmiştir. Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra Şarköy'ü Bizanslılar tekrar geri almışlar ise de, I. Sultan Murat tahta geçer geçmez, 1362 yılında Şarköy'ü yeniden almıştır. Osmanlı Türkleri'nin Rumeli'yi almalarını sağlayan kuvvetlerin başında Yörükler, onlardan kurulmuş Yayalar ve Müsellemler gelir. Sultan Orhan zamanında başlayıp Fatih'e kadar, gittikçe hızı azalarak süregelen ve büyük Yörük akını, çok kısa zamanda il topraklarını kolayca doldurdu ve Türkleştirdi. Örneğin; Araplı (İğdebağları) Köyü Suriye Yörükleri tarafından kurulmuştur.

Balkan Savaşı'nda ordularımız 15-21 Ekim 1912 tarihli Lüleburgaz Savaşı'nda yenilince Çatalca'ya kadar çekildi. 4-20 Kasım tarihinde Çatalca'ya saldıran Bulgarlar bir netice alamayınca iki aylık bir mütareke imzalandı. Bu arada Şarköy ve Gelibolu cephesini 2. Tümen takviyeli olarak savunmakta idi. Mütareke bitince Bulgarlar 22 Aralık 1912 tarihinde 10. Kolordu taburlarını Marmara kıyılarından taşıyarak Şarköy'e çıktılar. 10 Haziran'da ordumuz taarruza geçerek Şarköy, Mürefte başta olmak üzere tüm Trakya topraklarını Bulgarlar'dan kurtardılar.

I. Dünya Savaşı sonrası gelişen olaylar neticesinde 20 Temmuz 1920 günü Yunanlılar Tekirdağ kıyılarına çıkartma yaptılar.


Rum ve Ermeniler'in içerden savaşa katılmaları ve Yunan işgal kuvvetlerine yardımcı olmaları sonunda birliklerimiz gerilediler. Şarköy 2,5 yıl kadar Yunan işgali altında kaldı. Şarköy 17 Kasım 1922 günü Yunan işgalinden kurtuldu.

ŞARKÖY İLÇE COĞRAFYA
Şarköy, Tekirdağ İli’nin güneybatısında yer alır. Doğusunda ve güneyinde Marmara Denizi, batısında Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi, kuzeyinde Tekirdağ Merkez İlçesi ve Malkara İlçesi ile çevrilmiştir.
İlçemizin alanı 515 Km2 dir. En yüksek yeri (924) metre ile Uçakbaşı Tepesi’dir. Doğal bitki örtüsü makilerdir. Göl ve akarsuyu yoktur. Yazın hemen hemen hiç su bulunmayan Ganos Deresi, Uçmakdere Deresi, Mürefte Deresi, Eriklice Deresi ve Olukbaşı Deresi başlıca dereleridir.

ŞARKÖY İLÇE İKLİM
Şarköy’de Akdeniz İklimi (Mikroklima) hüküm sürer. Yazları sıcak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bazı kışlar Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımlarından etkilenir.
ŞARKÖY İLÇE NÜFUS
Şarköy’ün toplam nüfusu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 30.286 kişidir. Bu nüfusun 17.325 kişisi İlçe merkezinde, 12.961 kişi ise Kasaba ve Köylerde bulunmaktadır. İlçemiz şehir merkezi, kasaba ve köylerin nüfus bilgileri son TÜİK verilerine göre aşağıdaki gibidir.

İlçe, Merkez, merkeze bağlı; 2 belde, 26 köy ve 5 mahalleden oluşmaktadır.


Belde/Köy


Nüfus


Merkez


17.325


Mürefte


2.763


Hoşköy


1.885


Aşağıkalamış


221

Beyoğlu


231


Bulgur


170


Çengelli


173


Çınarlı


623


Eriklice


956

Gaziköy


458


Güzelköy


214


Gölcük


387


İğdebağları


405


İshaklı


112


Kızılcaterzi


260

Kocaali


293


Kirazlı


328


Mursallı


396


Palamut


44


Sofuköy


96


Şenköy


111

Tepeköy


435


Uçmakdere


206


Uluman


311


Yayaağaç


334


Yayaköy

259


Yeniköy


754


Yörgüç


332

Yukarıkalamış


204


Genel Toplam


30.286

ŞARKÖY İLÇE EKONOMİ
ŞARKÖY TARIM
Mikro klima özelliği gösteren ilçemizde çok yönlü tarım yapılmaktadır. Ekiliş alanı olarak % 47,31 oranı ile ilk sırada tarla ürünleri yer alsa da ekonomik yönden en çok gelir getiren ürünler sırasıyla; üzüm, zeytin, buğday daha sonra ayçiçeği ve diğer tarla ürünleri yer almaktadır.

İlçemizin Doğusunda kalan merkez arazisi ve sahil köylerinde bağcılık ve zeytincilik ön planda yer alırken diğer bölgelerde tarla ziraatı ağırlık kazanmıştır.İç kısımlarda kalan köylerde ise bağ alanları dışındaki yerlere buğday ve arpa ekilişi yapıldığı görülmektedir.Tarım
İlçemiz ekonomisinde ağırlıklı olarak tarım sektörü yer almaktadır. Tarımda ağırlığı bağcılık ve zeytincilik teşkil etmektedir. Kiraz ve diğer meyveler de üretilmektedir. Sulu tarım arazisi yok denecek kadar azdır.

Bağcılık


İlçemiz bağcılık ve buna bağlı olarak şarapçılıkta büyük bir potansiyele sahiptir. Hali hazırda, İlçemizde 29.649 dekar bağ alanı ve 19.700 tonu şaraplık, 10.063,9 tonu sofralık olmak üzere, toplam 29.763,90 ton civarında yıllık üretime sahiptir. İlçemizde halen bu üzümlerin işlendiği (38) adet irili ufaklı şarap fabrikası ve imalathanesi mevcuttur.

Zeytincilik


İlçemizde Gemlik tipi sofralık zeytin üretilmektedir.
HayvancılıkHayvancılık işletmeleri, İlçe genelinde, çoğunluğu 1-3 baş hayvan sayısına sahip küçük aile işletmeleri şeklindedir


İlçemizin hayvan varlığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


CİNSİ


MİKTARI (ADET)


SIĞIR


7.500


KOYUN


8.000


KEÇİ


17.000

AT


400


ARI KOLONİSİ


3.200

ŞARKÖY İLÇE SANAYİ VE TİCARET
Şarköy’de sanayi gelişmemiştir. Gıda sanayiinde (38) değişik kapasiteli şarap üreticisi bulunmakta olup toplam kapasiteleri (35.085.000) litredir. İlçemizdeki en büyük şarap üreticisi yıllık (4.910.410) litre üretim kapasitesiyle özelleştirilen Tekel’i alan Mey Alkollü İçecekler A.Ş.’dir. İlçemizdeki 2011 yılı üzüm rekoltesinin yaklaşık (30.000) dekarlık alanda (30,000) ton olarak gerçekleştiği, şarap üretiminin ise (21.000) ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

2011 yılında ilçemiz mezbahalarında 2119 baş hayvan kesimi gerçekleştirilmiş, bunlardan elde edilen et üretimi 207,04 tondur. 3200 adet arı kovanı mevcut olup 2011 yılı tahmini bal üretimi 8.000 kg. 120 kg kadar da bal mumu üretimi gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.

Su ürünleri üretimi: İlçemizin Marmara Denizine sınır olan kıyı şeridinin uzun olması balıkçılık için olumlu bir ortam yaratmaktadır. İlçe Merkezinde, Hoşköy Beldesinde ve Mürefte Beldesinde olmak üzere 3 adet faal balıkçı barınağı mevcuttur. Merkez, Mürefte ve Hoşköy Beldelerinde olmak üzere 3 adet Su Ürünleri Kooperatifi çalışmalarına devam etmekte olup bu kooperatiflerin 160 kadar ortağı bulunmaktadır.

İlçemizde Kefal, Çinakop, Levrek, Mezgit, Kalkan, İstavrit, Lüfer, Uskumru, Palamut vb. balık ürünleri ile Karides ve Kum Midyesi avcılığı yapılmaktadır.