ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

EREĞLİ

TEKİRDAĞ İLİ EREĞLİ İLÇESİ
EREĞLİ İLÇE TANITIM

EREĞLİ RESİMLER
EREĞLİ FOTOĞRAFLAR
EREĞLİ MAMZARALAR
EREĞLİ GÖRÜNTÜLER
EREĞLİ COĞRAFYA
EREĞLİ KÜLTÜR
 EREĞLİ EĞİTİM
EREĞLİ EKPNOMİ
EREĞLİ
TEKİRDAĞ EREĞLİ
Marmara Ereğlisi, Tekirdağ ilinin bir ilçesidir. Silivri'ye 35, İstanbul'a 90, Tekirdağ'a 38 km uzaklıktadır. 
EREĞLİ İLÇE TARİH
Türkiye Trakya’ sının Güney sahilinde yer alan Marmaraereğlisi (Antik PERINTHOS kenti )


Tekirdağ location Marmara Ereğlisi.svg
 İ.Ö. 600 yılında Samos’ lu kolonistlerce kurulmuştur. Ancak Marmaraereğlisinin 5 km.
 batısında bulunan TOPTEPE HÖYUGÜ ‘nde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda İ.Ö. 4300 yıllarına tarihlenen medeniyet ortaya çıkarılmıştır.Kapsamlı bir ticaret, gelişmiş bir ekonomi için büyük öneme haiz iki doğal limanın bulunması, antik yolların EREĞLİ yakınında birleşmesi, kentin hızla gelişmesinde önemli rol oynamıştır.Kuruluşundan kisa bir süre sonra I.Ö. 570 yillarinda Selymbria ( Silivri ) koloni kentini kuran Megaralılar , Perinthos’ u ele geçirmek isterlerse de başarili olamazlar.

 Ancak bu yüzyilda dogudan gelen başka istilacilar vardir. PERS Krali Dereus II (İ.Ö.5 14) Tuna nehrinin kuzeyinde yaptığı sefer sırasında tüm Trakya’yı hakimiyeti altına alır. Perslerin İ.Ö.476-475 yıllarında Kimonlar tarafından yenilgiye uğratılması neticesinde Perinthos yeniden bağımsızlığını kazanır.

İ.Ö. 337 yılında ATTİCA - DELOS Deniz Birliği’ ne üye olan Perinthos’ u II. Philip kuşatir ancak alamaz. Buna mukabil kentte 11. Philip’in oğlu Büyük İskender (Alexandır IİI. İ.Ö. 336 - 323 ) adına sikke (madeni para) basılmıştır. İ.Ö. 1 yüzyılda Karadeniz kıyılarına hakim Pontus Kralı Mithridates batıya doğru ilerlemiş, bir çok kenti ele geçirdikten sonra Perinthos kentini kuşatmış ancak almaya muvaffak olamamıştır. 

I.S. 46 yılında Roma İmparatoru Cladius Trak sülalelerini bertaraf ederek bölgede Roma Eyaletini Kurmuştur. Eyalet valisinin ikamet yeri Perinthos’ tur. Bu dönemde özellikle askeri açıdan ve üzerinde bulunduğu yollar sayesinde önemi artan Perinthos “VİVAEGNATA” adı verilen ve Adriyatik kıyısındaki Dyrrachim’ dan başlayıp Byzantion’ a (İstanbul ) giden sahil yolu ile Singidunum’dan ( Belgrad ) başlayip Perinthos’ ta sona eren ordu yolu üzerindedir.İ.S. 196 yılında Roma İmparatorluğu ile Byzantion (İstanbul) arasında çıkan anlaşmazlıkta Perinthos, Roma’ nın tarafını tutmuştur. Çıkan savaşta Byzantion yenilince Roma İmparatoru Septimus Severus (İ.S.193-21 1) Byzantion’ u köy statüsüne 

indirerek arazisini Perinthos halkına bağışlamış, ayrıca kente spor oyunlarını düzenleme hakkı verilmiştir. Bu savaş anısına Septimus Severus’ un büyük bir heykeli Perinthos’ a dikilmiş, tapınaklar inşa edilmiştir.İmparator Aurelian’ in ölümünden sonra (İ.S.270-275) Perinthos’ un ismi Heraklia (Herakles’in Kenti) olarak değiştirilmiştir. İ.S. IV. ve V. Yüzyılda Heraklia halı dokuma yeri olarak ün salmıştır. İ.S. 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra önemini giderek yitirmiştir.Bizans İmparatoru Anastasius (İ.S.491-518) ve Justinianus (İ.S. 527-565) zamanlarında Heraklia Büyük bir onarım ve yeni yapılaşma dönemi yaşamıştır. Bu dönemde Heraklia’ nın antik kaynaklarda Piskoposluk merkezi durumuna geldiği yazılıdır. 1993 yılında Tekirdağ Müze 

Müdürlüğünce gerçekleşen arkeolojik kazılarda tabanı mozaik döşeli büyük bir Bazilika açığa çıkarılmıştır.591 yılında Avarların 719 yılında Bulgarların eline geçen kent büyük tahribatlara uğramıştır. 1204 yılında Venedikliler ve nihayetinde , 1353 yılında Trakya’ ya geçen Süleyman Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu adım adım tüm Trakya’ yı Osmanlı idaresi altına almıştır. Bu dönemde Cedit Ali Paşa Kendi adına (17. yy ) bir cami inşa ettirmiştir. Marmara Ereğli’si Trakya’nın Efes’i durumundadır. Toprak altındaki şehir ortaya çıkarıldığında turizme büyük hizmet edilmiş olacaktır. İstiklal savaşında “Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” düşman İşgalinden kurtulma çabalarını sürdürmüştür. Büyük Taarruz ‘un başlaması ile nihayet 1922 yılında bölge Türk birliklerince teslim alınarak sonsuza kadar Vatan Topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet Dönemi başlarinda küçük bir balikçi köyü durumundaki 

M.Ereglisine Selanik’ten gelen göçmenler yerleştirilmiştir.Bir çok medeniyetin yaşandığı Marmara Ereğlisi´sinde çeşitli kazılarda ortaya çıkarılan bu medeniyetlere ait kalıntıların sergilenmesi için, Şehit Ahmet Oral Caddesindeki belediye parkını düzenlenip açık hava müzesi haline getirilmiştir.
II. yüzyıl Roma Dönemine ait lahit
Ben Cleopatra olorak tanınan Valeria Lucia, bu lahiti tüm alanı ile kendim ve sevgili eşim Marcus’un oğlu Marcellus için kendi olanaklarım ile yaptırdım.Kim ki buraya başka birisini defnetmeye kalkarsa, Şehir kasasına 5.000 dinar ödeyecektir.

Trakya Tümülüsleri
Tümülüsler anıt mezar tepeleridir.Grekçe’de Tymboy olarak geçmektedir.Çok tanrılı dinlerde gömü şekillerinden biridir.Trakya’da ve Balkanlarda yapılan araştırmalarda, Trak geleneklerinde ölüler atıyla birlikte gömülmekteydi.Hatta hayatlarının bir parçası olan atları için ayrı Tümülüs dahi yapmaktaydılar.Trakya’da Helenistik ve Roma dönemlerinde Perinthos Tümülüsleri kentin çevresinde konik halinde anıtsal görünümleriyle tarihin birer belgeleridir.

Çeşmeler
M.Ereğlisin’deki su ihtiyacını karşılayan kent tarihi ile ilişkili olarak son tespitlere göre Roma döneminden beri Değirmendere’sinin kaynaklarından sağlanmıştır.Perinthos’a 17 km.uzaklıktaki Değirmendere su kaynaklarnda yapılan havuzlarla toplanan sular pişmiş toprak borularla M.Ereğlisi’ne kadar getirilmiştir.Cami
Cedit Ali Paşa Marmara’da tutulduğu fırtınadan Ereğli’ye sığınarak kurtulunca pek beğendiği bu yere bir cami yaptırarak kurtuluş borcunu ödemiştir.
Antik Kent Haritası
Perintos Bazilikası

Perintos Bazilikası Taban Mozaikleri
Perintos Bazilikası Taban Mozaikleri
Bazilika Kazı Çalışmaları
Perintosta Basılmış İlk Sikke
19. YY Sonu Osmanlılardan Kalma Şaraphane
19. YY Sonu Osmanlılardan Kalma Şaraphane Depoları
Açıkhava Müzesi
II. YY Roma Dönemine Ait Lahit
II. YY ait İmparator Heykeli
HERAKLES ve ARTEMİS Betimlemesi
Kaya Mezarları
Kaya Mezarları
Eski Stadyum Kalesi
Kaya Mezarları
Ana Tanrıça
Roma Dönemine Ait Hatip Heykeli


Tonoz Yapı Kalıntıs
EREĞLİ İLÇE TANITIM
Marmara Ereğlisi ilçesi konumu açısından İstanbul iline 90 km., Tekirdağ iline 38km. uzaklıkta olup, İstanbul iline 11 km. olmak üzere toplam 32 km. uzunluğunda sahil şeridi ve plaj niteliğindeki kumsal kıyı yapısı, kısmen de yar niteliğinde sahil yükseltileri mevcuttur.Yüzölçümü 182km2 olan ilçemiz arazisi genelde tarıma elverişli topraklardan oluşmaktadır.
İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve balıkçılığa dayalıdır.İlçemizin tarımsal potansiyelini oluşturan 158 bin dekar arazide tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.Tarım genelde makineli olmak üzere hububat ve ayçiçeği ağırlıklıdır.Bunun dışında karpuz ve kavun üretimi diğer ürünler arasındadır.
İlçemizin sahilleri balık türü bakımından oldukça zengindir.Kıyılarımızda; tekir, barbunya, kılıç, kolyoz, uskumru, palamut, torik, istavrit, sardalya, sinarit, levrek, midye, kalamar gibi deniz mahsullerini her mevsim bulmak mümkündür.
Ulaşım kolaylığı, uygun iklim şartları, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri renkli ve pırıl pırıl pırıl kumsalımız, masmavi denizimiz yaz tatilini geçirmek isteyen turistler için bulunmaz bir fırsattır.İlçemizin yaklaşık 30 km.sahil şeridinde bir çok otel, içkili ve içkisiz lokantalar, bar, kafeterya, diskotek, kamping yerleri, halk plajları yerli ve yabancı turibtlere hizmet vermektedir.
İlçemiz deniz yolu itibari ile önemli bir konumdadır.Şehir merkezimizde mevcut 3 iskele ve liman tesisinde yük gemileri için yeterli hizmet verebilmektedir.
Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Kaptan Demirçelik A.Ş.’ne ait liman tesislerinde orta ve daha büyük ölçekli çeşitli yük gemileri yanaşabilmekte ve yükleme-boşaltma yapabilmektedir.
EREĞLİ İLÇE BASTONLU DEDE TÜRBESİ
Bu Türbede yatan Mübarek zatın ismi Osman ÇELEBİ´dir.(Halk arasında Bastonlu Dede olarak bilinir.)Doğum tarihi bilinmemektedir.Miladi 1660 yıllarda, o dönemlerde nüfusunun çoğunluğu gayrlmüslim olan bu bölgeye irşad Müslümanlığı öğretmek ve yaymak vazifesi ile gelmiştir.Hicri 1150-Şaban ayının 
25inde miladi 1729 yılında vefat etmişlerdir.Yıllar önce bu caddede başlayan yol yapım çalışması sırasında kabrinin kaldırılması gündeme geldiğinde manevi gücü karşısında kabrinin kaldırılamadığı dozeri kullanan kişinin rüyalarına girmiş ve mezarın yerine bırakılması gerektiğini o kişiye söylemiş daha sonra türbenin sağının ve solundan yol geçmiştir.Mevcut mezarlık türbeye dönüşmüştür.Bastonlu dedenin veli,sofu ve Allah dostu bir insan olduğu halk arasında biliniyor.Bazı insanların rüyasına girerek bastonu ile onları namaza kaldırdığı için "BASTONLU DEDE" türbesi olarak anılmaya başlandı.